Ydelser

Why Consulting har siden 2015 hjulpet kulturlivets aktører med at sætte dagsordener i den offentlige debat og påvirke politiske beslutninger. Vi hjælper desuden med analyser, strategi, fundraising og indholdsproduktion.  

​​​Politisk interessevaretagelse

​​

Vil du påvirke politiske beslutninger, der truer dine interesser - eller ønsker du positive forandring​er, hvor du er afhængig af politisk opbakning? Why Consulting hjælper kulturlivets aktører med at påvirke kommunernes budgetforlig og statens finanslov og reformer.​

​​​Presserådgivning

​Vil du have dine historier i de landsdækkende medier - eller ønsker du en større stemme i den offentlige debat? Why Consulting er presserådgivere for en række af landets største kulturinstitutioner og står bag mere end 500 artikler og kronikker.​

Krisekommunikation


​Trækker det op til stormvejr, eller er du havnet midt i en shitstorm? ​Why Consulting er faste kriserådgivere for flere af dansk kulturlivs mest markante aktører. Vi hjælper dig med at genvinde kontrollen og hjælper dig sikkert igennem krisen.

Medietræning


​Skal du give dit første interview til en avis, radiokanal eller tv-station, eller er du vant til at optræde på mediescenen og vil forbedre din performance?

Analyser


​Vil du have større viden om et felt for at kunne træffe strategiske beslutninger eller vil de evaluere en indsats? Why Consulting laver både kvalitative og kvantitative analyser og evalueringer for fonde, kommuner, interesseorganisationer og kulturinstitutioner.

Fundraising


​Skal du bygge nyt kulturbyggeri eller rejse fondsmidler til et nyt projekt? Why Consulting hjælper med fundingstrategi - herunder markedsanalyse, brugerundersøgelse, interessentanalyse, forretningsplan og fondsansøgning.  

Strategi


Skal du udvikle ny mission, vision, kerneværdier, strategi og handlingsplan? Har du brug for en ny kommunikationsstrategi? Vil du udvikle din organisation? Eller skal du som kommune eller politisk parti udvikle eller implementere ny kulturpolitik?

Indholdsproduktion


Kampen om brugernes opmærksomhed er større end nogensinde før, hvilket stiller nye krav til, hvordan du kommunikerer med dem. Why Consulting hjælper med at producere podcasts, nyhedsbreve og tekster, der vinder brugernes opmærksomhed.

Partnerskabsaftaler og værdiansættelser


Skal du indgå et partnerskab mellem en offentlig og privat aktør? Eller vil du som offentlig aktør udbyde en ydelse, der konkurrerer på et kommercielt marked? Why Consulting bistår kulturlivets aktører med partnerskabsaftaler eller værdiansættelser.

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104