​Analyser

Vil du have større viden om et felt for at kunne træffe strategiske beslutninger? Har du brug for dokumenteret viden for at kunne påvirke politiske beslutninger? Vil du lære dine eksisterende og potentielle brugere bedre at kende, så du kan komme til at betyde mere for flere? Skal du bygge nyt og har brug for en markedsundersøgelse? Eller vil du evaluere en indsats, så du kan blive bedre?

Why Consulting laver rapporter, analyser og evalueringer for fonde, kommuner, interesseorganisationer og kulturinstitutioner. Vi har for eksempel lavet analyser for Realdania, Silkeborg Kommune, Danske Filminstruktører m.fl.

Hvordan?

Why Consulting foretager både kvalitative undersøgelser med interviews og fokusgrupper, ligesom vi foretager kvantitative undersøgelser med spørgeskemaer og analyser af større dataset. Vi kombinerer gerne metoderne, hvis det er relevant for netop din analyse.​

Vi hjælper dig med at vælge den rette metode og designe din undersøgelse, så du får valide svar på de spørgsmål, du ønsker belyst.

Vi afholder løbende statusmøder, hvor du får mulighed for at give feedback på de enkelte findings, hvilket giver os mulighed for undervejs at justere undersøgelsen, hvis der er behov for det.

Vi afleverer din undersøgelse som en rapport, der er sat op i et indbydende design.​

Skal du bruge din analyse til at påvirke politiske beslutninger, kan vi desuden hjælpe dig med at få møder med relevante politikere, foretræde for kulturudvalget eller presseomtale af din undersøgelses resultater.

Udvalgte referencer

Danske Populær Autorer - Spørgeskemaundersøgelse om skabende musikeres arbejdsvilkår (2022)

Silkeborg Kommune - Evaluering af detskerisilkeborg.dk (2022)

Animationssammenslutningen - Analyse af støttetildelinger til dansk animation (2022)​

Realdania - Analyse af kulturhistoriske museers formidling af bygningskultur (2021)

Realdania - Evaluering af arkitekturformidling på DAC, Louisiana og Utzon Center (2021)

Den Danske Filmskole - Undersøgelse af filmproducenters efterspørgsel på production designere (2021)

Danske Filminstruktører - Analyse af aldersfordeling blandt støttetildelinger fra DFI (2021)

Danske Filminstruktører - Analyse af instruktørers arbejdsvilkår på dramaserier (2020)

Realdania - Analyse af kulturpolitikkens udvikling og museernes vilkår (2019)

Danske Filminstruktører - Undersøgelse af omfanget og årsager til ulønnet arbejde blandt filminstruktører (2019)

logo - why

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104