​Analyser

Vil du have større viden om et felt for at kunne træffe strategiske beslutninger? Har du brug for dokumenteret viden for at kunne påvirke politiske beslutninger? Vil du lære dine eksisterende og potentielle brugere bedre at kende, så du kan komme til at betyde mere for flere? Skal du bygge nyt og har brug for en markedsundersøgelse eller interessentanalyse? Eller vil du evaluere en indsats, så du kan blive bedre?

Why Consulting laver analyser og evalueringer for kulturlivets aktører og har bl.a. hjulpet Realdania, Danske Filminstruktører og Silkeborg Kommune.

Kontakt

Lasse Marker, CEO

42 75 51 16 / lm@why.consulting 

Foto: DAC

Hvordan?

Why Consulting foretager både kvalitative undersøgelser med interviews og fokusgrupper, ligesom vi foretager kvantitative undersøgelser med spørgeskemaer og analyser af større dataset. Vi kombinerer gerne metoderne, hvis det er relevant for netop din analyse.​

Vi hjælper dig med at vælge den rette metode og designe din undersøgelse, så du får valide svar på de spørgsmål, du ønsker belyst.

Vi afholder løbende statusmøder, hvor du får mulighed for at give feedback på de enkelte findings, hvilket giver os mulighed for undervejs at justere undersøgelsen, hvis der er behov for det.

Vi afleverer din undersøgelse som en rapport, der er sat op i et indbydende design.​

Skal du bruge din analyse til at påvirke politiske beslutninger, kan vi desuden hjælpe dig med at få møder med relevante politikere, foretræde for kulturudvalget eller presseomtale af din undersøgelses resultater.

Udvalgte referencer

Odense Kommune - Effektanalyse af koncertplads (2023)

Destination Fyn - Analyse af turismepotentiale (2023)​

Danske Populær Autorer - Vilkår for danske sangskrivere (2023)

Danske Filminstruktører - Vilkår for voksenanimation (2023)

​Silkeborg Kommune - Evaluering af Detskerisilkeborg.dk (2022)

Animationssammenslutningen - Vilkår for dansk animation (2022) 

Danske Scenografer og Den Danske Filmskole - Analyse af behovet for en ny Production Designuddannelse (2021) 

Realdania -Evaluering af arkitekturudstillinger på DAC, Louisiana og Utzon Centeret (2021)

Danske Filminstruktører - Støttetildelinger til danske filminstruktører (2021)

Danske Filminstruktører - Analyse af arbejdsvilkår blandt danske filminstruktører (2020)

Danske Filminstruktører - Omfang og årsager til ulønnet arbejde blandt filminstruktører (2019)

Realdania - Museumslandskabet: Kulturpolitikkens udvikling og museernes vilkår (2019)

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104