​Politisk interessevaretagelse

​Vil du påvirke politiske beslutninger, der truer din kulturinstitutions interesser? Ønsker du positive forandringer for din kulturinstitution, hvor du er afhængig af politisk opbakning? Eller vil du være proaktiv og opbygge gode relationer til centrale politikere, som kan hjælpe dig, den dag du får brug for det?

Why Consulting hjælper aktører i kulturlivet med politisk interessevaretagelse. Vi har for eksempel hjulpet Experimentarium, der undgik at blive omfattet af grønthøsteren. Det Fynske Kunstakademi, der var truet af lukning. Og KBH T med at påvirke lovgivningen på scenekunstområdet.

Hvordan?

​Lasse Marker, CEO Why Consulting, er forfatter til flere bøger om kulturpolitik og har undervist i politisk interessevaretagelse på Københavns Universitet. Lasse har sin daglige gang på Christiansborg, og er derfor opdateret på de kulturpolitiske dagsordener.

Vi tilpasser indsatsen efter dine ønsker og behov, men et forløb vil ofte indebære skærpelse af budskaber, møder med udvalgte politikere, et foretræde for kulturudvalget m.m. 

Vi hjælper dig med at identificere, hvilke politikere, du skal påvirke, og hvilke budskaber, der kan sikre deres opbakning. Vi sørger for, at du få møder med de udvalgte politikere, og vi klæder dig på med talepapir og baggrundsviden.

Hvis du ønsker et foretræde for kulturudvalget, sørger vi for dette. Vi hjælper dig med at skrive et notat som omdeles blandt udvalgets medlemmer, ligesom vi hjælper dig med at forberede og øve dit oplæg for udvalget.

Indsatsen kan desuden suppleres med en pressestrategi, hvor vi hjælper dig med at placere dine budskaber i de landsdækkende medier. Det kan ofte være en effektiv måde til at sætte en politisk dagsorden, som politikerne bliver nødt til at forholde sig til.

Vi bistår som rådgivere igennem hele processen og følger indsatsen til dørs.

Udvalgte referencer

​Animationssammenslutningen - Opprioritering af animation i medieaftalen for 2022-2025 (2022)

Danske Scenografer - Oprettelse af en production design uddannelse under Den Danske Filmskole (2022)

Den professionelle dansebranche - Bevaring af danseuddannelsen i København (2022)

Museet KØN - Forhøjelse af driftstøtte i regeringens finanslovsudspil for 2023 (2022)

KBH T - Påvirkning af scenekunstreformen (2018)

Det Fynske Kunstakademi - Redning af det politisk lukningstruede akademi (2018)

Experimentarium - VPAC-centrene undgik at blive omfattet af omprioriteringsbidraget (2016)

Læs mere

Public Affairs #1 Voksende behov for politisk interessevaretagelse

Få indblik i, hvordan det politiske system fungerer, og hvordan du kan påvirke politiske beslutninger.

Læs mere

Public Affairs #2 Formel lobbyisme

Formel lobbyisme handler om at få adgang til råd, nævn, udvalg og kommissioner.


Læs mere

Public Affairs #3 Direkte lobbyisme

Direkte lobbyisme handler om at påvirke politiske beslutninger ved at mødes direkte med politikere og embedsmænd.

Læs mere

Public Affairs #4 Indirekte lobbyisme

indirekte lobbyisme foregår igennem pressen og uformelle kanaler som konferencer, netværk og alliancer.


Læs mere

Public Affairs #5 Derfor bør du prioritere en proaktiv lobbyindsats

Jo tidligere i den politiske proces, du kommer ind, desto bedre mulighed har du for at påvirke beslutningen.

Læs mere

Public Affairs #6 Kunsten at vinde politisk opbakning til en konkret sag

Vil du have politisk opbakning til en konkret sag eller truer et politisk forslag din kulturinstitution?


Læs mere

Public Affairs #7 Kunsten at gøre et politisk forslag til en tabersag i medierne

Et politisk forslag truer din kulturinstitution og mulighederne for dialog og forhandling er udtømte.


Læs mere

Public Affairs #8

Sådan fører staten kulturpolitik

​I dette blogindlæg kigger vi nærmere på, hvordan staten bedriver kulturpolitik.


Læs mere

Public Affairs #9

Sådan fører kommuner kulturpolitik

​I dette blogindlæg kigger vi nærmere på, hvordan kommunerne fører kulturpolitik

Læs mere

Public Affairs #10 Hvilke politikere skal du mødes med?

 

​I dette blogindlæg giver vi dig redskaber til at mappe dine interessenter ud fra tre parametre.​

Læs mere

Public Affairs #11

Det gode møde

Du har udvalgt, hvilke politikere og embedsmænd, du vil mødes med. Nu er det blevet tid til at eksekvere strategien.​

Læs mere

Public Affairs #12 Sådan bliver politiske løfter til virkelighed

Det er afgørende at følge op, hvis du vil sikre, at politisk opbakning til din sag udmønter sig i faktisk kulturpolitik.

Læs mere

logo - why

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104