​Partnerskabsaftaler og værdiansættelser

​Skal du som offentlig aktør indgå et partnerskab med en privat aktør?

Der kan være tale om en kommune eller en offentligt støttet kulturinstitution, der indgår en produktions-, sponsorat- eller medieaftale med en privat aktør.

Eller skal du som offentlig aktør udbyde en service eller ydelse, der konkurrerer på et kommercielt marked?

Der kan være tale om en kommune, der udbyder et erhvervsnetværk, eller en kommunal institution, der driver en bar, café eller butik, som potentielt er konkurrenceforvridende.

Så har du brug for en partnerskabsaftale eller en værdiansættelse, der sikrer, at gældende lovgivning overholdes.

Formålet er i begge tilfælde at sikre, at det offentlige ikke agerer konkurrenceforvridende, og at offentlige midler ikke ender som skjult støtte til private virksomheder.

Kontakt

Bjarke Svendsen, Seniorrådgiver​

​40 83 25 20 / bs@why.consulting

Foto: Fredericia Musikteater

​Hvordan?

​Why Consulting har gennemført partnerskabsaftaler og værdiansættelser for kommuner, kulturinstitutioner og private aktører inden for brancher som film, musical, musik, medier og megaevents.

Vi tilpasser metode og leverance ud fra din konkrete sag.

Udvalgte referencer

Odense Kommune - Værdiansættelse og partnerskabsaftale (2023)

Fredericia Musicalteater - Partnerskabsaftale (2023)

Vi Elsker 90’erne - Partnerskabsaftale (2023)

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104