​Projektmodning

​Drømmer du om at udvide eller bygge et nyt kulturbyggeri? Why Consulting har siden 2015 hjulpet en række nye kulturbyggerier med at blive realiseret. 

Vi bistår både med at lave markedsanalyse, brugerundersøgelse, interessentanalyse, effektanalyse, forretningsplan, fundingstrategi og politisk interessevaretagelse.

Markedsanalyse

En markedsanalyse sandsynliggør, hvor mange gæster et nyt kulturbyggeri vil kunne tiltrække. Det er afgørende for, hvilket ambitionsniveau, der vælges for det nye byggeri. Markedsanalysen laves på baggrund af benchmarks med sammenlignelige kulturinstitutioner, samt deskresearch omkring turisme og kulturbrugere i området.

Brugerundersøgelse

En brugerundersøgelse giver et større kendskab til de potentielle brugere. Det er afgørende for, hvilke målgrupper det nye kulturbyggeri skal henvende sig til, og hvilke typer af oplevelser, som skal tilbydes. Brugerundersøgelsen laves på baggrund af et online spørgeskema blandt 1.000 respondenter.

Borgerinddragelse

Borgerinddragelsesprocesser kan være afgørende for at sikre lokal opbakning til det nye kulturbyggeri. Det er derfor ofte en god idé at invitere lokale borgere med i den tidlige udvikling. Det kan gøres ved borgermøder, fokusgrupper og lignende.

Interessentanalyse

En interessentanalyse giver dig et overblik over dine interessenters holdninger til det kommende kulturbyggeri. Det er vigtigt i forhold til at få skabt opbakning til projektet, samt i forhold til fremtidige samarbejdspartnere. Det gøres på baggrund af en kortlægning af interessenter, samt kvalitative interviews med udvalgte interessenter.

Forretningsplan

En forretningsplan beskriver forventninger til offentlig driftsstøtte og egenindtægter på entré, butik og café. Det er nødvendigt for at kunne estimere det nye kulturbyggeris forventede driftsbudget. For kommune og fonde er det afgørende, at det nye kulturbyggeri er økonomisk bæredygtigt, og det er derfor vigtigt at kunne fremlægge en sund forretningsplan, når der skal søges om funding. ​

Effektanalyse

En effektanalyse er de store anlægsfondes foretrukne værktøj, når de skal vurdere, om de vil støtte et nyt kulturbyggeri. En effektanalyse sandsynliggør, hvilke effekter det nye kulturbyggeri vil få for lokalområdet: Vil den nye kulturbyggeri være økonomisk bæredygtig? Hvilke afledte effekter forventes kulturbyggeriet at få på lokalområdets økonomi og demografi? Har lokalområdet taget projektet til sig? Hvilke forandringer forventes det nye kulturbyggeri at få på lokalområdets selvopfattelse? Vil projektet blive vellykket rent funktionelt og arkitektonisk? Vil det nye byggeri ændre på den måde lokalområdet fungerer på?

Fundingstrategi

En fundingstrategi giver et overblik over relevante fonde, og hvordan de skal kontaktes. Derudover formuleres der en klar fortælling om det nye kulturbyggeri, og der beskrives forventninger til både besøgstal, økonomi og afledte effekter på lokalområdet. Fundingstrategien udvikles på en halvdags workshop med projektgruppen og evt. nøgleinteressenter og afleveres efterfølgende som et skriftligt notat (ca. 5 sider), samt en one-pager, som skal bruges til at få etableret den første kontakt med fondene.

Politisk interessevaretagelse

Hvis kommunen vil forpligte sig til at støtte et nyt kulturbyggeri med et millionbeløb, kan der ofte være gode muligheder for at opnå medfinansiering til anlæg fra staten. Vi hjælper med at skabe synlighed omkring det nye kulturbyggeri i de landslækkende medier. Derudover bistår vi med at

få foretræde for Folketingets kulturudvalg, samt møder tre folketingspolitikere, der er de vigtigste for at skabe politisk opbakning til jeres projekt.

Udvalgte Referencer

​Morsø Kommune - Interessentanalyse, forretningsplan, effektanalyse og fundingstrategi for OPHAV (2022)

Det Classenske Fideicommis - Strategi og interessentanalyse for Fuglsang Skulpturpark (2021)

Assens Kommune - Markedsanalyse for Center for Kyst og Lystfiskerturisme (2019)

Faaborg-Midtfyn Kommune - Markedsanalyse, brugerundersøgelse og konceptudvikling for Øhavsmuseet (2018)

logo - why

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104