PR #6 Forbered dig på kritiske spørgsmål

​Journalister forbereder sig grundigt inden kritiske interviews, og derfor er det vigtigt, at du gør det samme. I dette blogindlæg giver vi dig konkrete tips til at gennemføre et kritisk interview.

Af Lasse Marker, CEO Why Consulting

Når du bliver ringet op af en journalist og bedt om et interview eller en kommentar, bør du som det første få afklaret, om I taler til baggrund eller til citat. En god regel er dog aldrig at sige noget, som du ikke vil have havner på forsiden af dagspressen – heller ikke selvom I taler til baggrund.

Bliver du kontaktet af en journalist fra et skrivende medie, så er interviewet sådan set allerede i gang, når du tager din telefon. Det gælder med mindre, du beder om afklaring og uddybning af rammen for interviewet og journalistens formål med at tage kontakt.

Køb dig selv tid og forbered dig inden interviewet

Det er vigtigt, at du altid er imødekommende og interesseret i at tale med journalisten. Men ofte kan det også være en god idé at vinde lidt tid, så du har mulighed for at forberede dig på interviewet.

Sig derfor, at du lige nu er midt i noget andet, men at du er klar om 20 minutter, og at du så ringer tilbage der. Det er vigtigt, at du laver en aftale med journalisten – ellers risikerer du, at han finder en anden kilde eller en anden historie i stedet for. Ring gerne tilbage lidt før det aftalte tidspunkt, så får du et plus i bogen hos journalisten, der sidder og tripper, mens du går og tænker.

I den forberedende telefonsamtale med journalisten, vil I ofte komme ind på, hvilke emner journalisten berører, hvad han gerne vil have svar på og den kritik, der evt. måtte være fra andre sider. Gør han ikke det, så spørg selv ind til disse punkter. Spørg journalisten, hvad hans idé og historie er. Hvad han vil med dig, og hvilke spørgsmål, han vil have svar på. Det er udgangspunktet for din videre forberedelse.

Det er også helt i orden at spørge journalisten om, hvor meget plads din historie får. Det gælder især, hvis du skal optræde i radio eller på tv. Indret herefter din optræden efter, hvor meget tid, der er til din historie.

Som udgangspunkt skal du tænke, at der kun er tid til at komme med ét budskab og måske dine to vigtigste argumenter, der ligger til grund for dit budskab. Det står i kontrast til, hvordan man er vant til at arbejde i kulturlivet, hvor man i sine fortællinger plejer at bygge op til pointerne og normalt arbejder med flere typer af budskaber på flere niveauer. Journalisten arbejder stikmodsat. Her kommer det vigtigste altid først, og det forventes, at du på to linjer kan formulere dit hovedbudskab, så det står klart, hvad du mener. Herefter vil der – afhængigt af mediet – være mere eller mindre tid til at forklare, hvad du bygger dit budskab på. Også her handler det om at få sagt det vigtigste først. Hvad er dit hovedargument?

Spil interviewet igennem med dig selv eller en presserådgiver

Når du skal forberede dig på interviewet, bør du begynde med en hurtig analyse af, hvorfor journalisten ringer til netop dig. Hvad er journalistens agenda? Hvilken rolle skal du udfylde i journalistens historie? Det kan hjælpe dig med at blive skarpere på, hvilke spørgsmål, du kan forvente, og hvor meget på vagt du bør være.

Hvis du skal optræde i et aktuelt program på radio eller tv eller til en større baggrundsartikel, er det en god ide at ”spille” interviewet igennem for dig selv, sådan at du øver dig i at svare på de spørgsmål, du med stor sandsynlighed vil få.

Ved at løbe interviewet igennem for dig selv to til tre gange, begynder dine svar at forme sig mere tydeligt, du får mere styr på dit sprog, og du får formuleret nogle kraftfulde sætninger, som kommer helt naturligt, når selve interviewet finder sted. Stil også gerne dig selv de ubehagelige og kritiske spørgsmål, der kan dukke op undervejs, og svar så ærligt og redeligt du kan. Journalisten vil nemlig blive ved med at bore i et emne, hvis han fornemmer, at du kan sige mere, eller hvis han fornemmer, at du holder noget tilbage.

Forbered dig også på, at journalisten ikke har fortalt dig alt. Der kan sagtens dukke uventede informationer og spørgsmål op i løbet af interviewet, som du skal forholde dig til omgående. Ved at forvente det uventede er du godt rustet til, når det sker.

Helt grundlæggende er journalisten meget fokuseret på at få den helt rigtige udtalelse, der passer ind i den historie, han er ved at bygge op. På skrift vil dine udtalelser ofte blive skærpet, gjort kortere og en tand mere fyndige, end du måske lige bryder dig om. Hvis du vil undgå at føle dig ”fejlciteret” eller opleve, at dit budskab bliver strammet for meget af journalisten, så øv dig i at levere dit budskab helt kort og præcist. Det er ved at blive helt skarp på dit budskab, at du bedst kan bevare kontrollen med, hvordan dine udtalelser kommer til at fremstå i medierne. 

​............................................................................................................................................................................................................................

Læs mere

PR #1 Sådan kommer du i medierne

Nøglen til den gode pressehåndtering ligger i at forstå, hvordan journalisten tænker, og give ham det, han har brug for.

Læs mere

PR #2 Kulturelskeren og vagthunden

Kulturelskeren og vagthunden er to typer af kulturjournalister, du skal lære at kende, hvis du vil lykkes med din presseindsats. 

Læs mere

PR #3 Forstå journalistens drømme og kom foran i køen

Forstå journalistens indre logikker og tankemåder og kom foran i køen, når kulturhistorier skal fortælles i pressen.


Læs mere

PR #4 Pressemeddelelsen - Derfor bør du droppe den

Pressemeddelelser virker ikke, hvis du vil i de landsdækkende medier. Her er, hvad du i stedet skal gøre.


Læs mere

​Tilmeld nyhedsbrev

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104