Public Affairs #5 Derfor bør du prioritere en proaktiv lobbyindsats

Jo tidligere i den politiske proces, du kommer ind, desto bedre mulighed har du for at påvirke beslutningen. Proaktiv lobbyisme er derfor som regel både billigere og mere effektiv end reaktiv krisehåndtering. Vi anbefaler derfor, at man årligt afsætter ressourcer til at kunne gennemføre en proaktiv og langsigtet indsats.

Af Lasse Marker, CEO Why Consulting

En proaktiv lobbyindsats har tre formål:

Hold dig ajour

For det første handler det om at holde dig ajour med, hvilke dagsordener politikerne og embedsværket er optaget af, så du kan nå at påvirke dem i en tidlig fase, inden de går hen og bliver et problem. Det handler om rettidig omhu, hvor du løbende er i dialog med de relevante politikere og embedsmænd og kontinuerligt sikrer dig, at I har en gensidig forståelse af, hvad der forventes af din kulturinstitution, og om din kulturinstitution lever op til disse forventninger. Opstår der uoverensstemmelser er det både nemmere og billigere at nå til en ny forståelse, hvis du opdager det på et tidligt stadie.

Politisk goodwill

For det andet er det vigtigt at opbygge politisk goodwill, der sikrer en vedvarende politisk opbakning til din kulturinstitution. Målet er at øge politikernes og embedsværkets kendskab og velvilje over for dig – og måske endda få politiske venner med afgørende indflydelse, der kan tale din sag, næsten gang du får brug for det. Det handler om løbende at synliggøre din kulturinstitutions betydning og kvaliteter. Der er to måder at gå til denne opgave på. De kan fint supplere hinanden.

Den ene tilgang tager udgangspunkt i, hvilke budskaber der er vigtige for dig at få fortalt? Når du har styr på det, begynder arbejdet med at identificere og mødes med de politikere og embedsmænd, der vil synes, at dette er gode historier.

Den anden tilgang tager udgangspunkt i, hvilke dagsordener de relevante politikere og embedsmænd er optaget af, og hvad de synes er vigtigt. Når du har kortlagt det, vender du blikket ind mod din institution og undersøger, hvilke historier du har, som kan passe ind i disse dagsordener. Med det overblik er du nu klar til at mødes med de pågældende beslutningstagere.

Pressen er desuden en effektiv kanal til at skabe synlighed om din kulturinstitution, hvilket kan øge politikernes generelle kendskab og velvilje. Det gælder især, hvis du kan få omtale i den landsdækkende presse.

Lobbylegitimitet

For det tredje er formålet at opbygge lobbylegitimitet, der vil give dig en vigtig adgang til centrale politikere og embedsmænd den dag, du får brug for det. Det handler om at skabe gode relationer, før man får brug for dem – og opbygge en gensidig tillid, der vil gøre politikerne og embedsmændene mere lydhøre over for dine synspunkter og argumenter.

En kulturinstitution, der dygtigt plejer det politiske system, vil forbedre sine muligheder for politisk opbakning næste gang man søger om nye bevillinger eller privilegier – ligesom man vil mindske risikoen for at havne på sparerlisten, næste gang der skal findes besparelser på kulturbudgetterne.

Dette arbejde kan desuden være med til at give dig adgang til vigtige konferencer og måske endda betyde, at du bliver udpeget til poster i ministerielle råd, nævn, udvalg og kommissioner, hvilket vil give dig en privilegeret mulighed for at påvirke det politiske system.​

Mange kulturinstitutioner forsømmer dette proaktive arbejde og venter med en public affairs-indsats indtil, at et spare- eller lovforslag ligger på bordet. Så sent i processen er det ikke umuligt at påvirke den politiske beslutning, men man har gjort det svært for sig selv. Dygtigt public affairs-arbejde er derfor en kontinuerlig indsats frem for brandslukning. Derfor bør den kontinuerlige og proaktive lobbyindsats være en prioriteret del af enhver kulturinstitutions arbejde.

​............................................................................................................................................................................................................................

Læs mere

Public Affairs #1 Voksende behov for politisk interessevaretagelse

Få indblik i, hvordan det politiske system fungerer, og hvordan du kan påvirke politiske beslutninger.

Læs mere

Public Affairs #2 Formel lobbyisme

Formel lobbyisme handler om at få adgang til råd, nævn, udvalg og kommissioner.


Læs mere

Public Affairs #3 Direkte lobbyisme

Direkte lobbyisme handler om at påvirke politiske beslutninger ved at mødes direkte med politikere og embedsmænd.

Læs mere

Public Affairs #4 Indirekte lobbyisme

indirekte lobbyisme foregår igennem pressen og uformelle kanaler som konferencer, netværk og alliancer.


Læs mere

​Tilmeld nyhedsbrev

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104