Public Affairs #10 Hvilke politikere skal du mødes med?

​Hvis du vil påvirke politiske beslutninger, skal du mødes med de rigtige politikere. Men hvem er det? I dette blogindlæg giver vi dig redskaber til at mappe dine interessenter ud fra tre parametre, så du får mest ud af din indsats.​

Af Lasse Marker, CEO Why Consulting

Du skal kort sagt målrette din indsats mod politikere, der har stærkest holdninger til din sag, som har indflydelse på sit partis politik, og som er afgørende for at skabe et flertal i folketinget eller byrådet.

Hvordan forholder politikerne sig til din sag?

For det første bør du identificere, hvordan dine primære interessenter forholder sig til din sag. Er de positivt eller negativt stemt – og i hvilken grad.

Hvilke interessenter er dine venner? Og er de parate til at kæmpe for din sag, eller er der brug for at give mindre indrømmelser for at mobilisere dem?

Hvilke interessenter er potentielle venner? hvad er de optaget af, og hvilke budskaber har du, som passer ind i deres dagsorden?

Hvilke interessenter er dine fjender, og hvad er kritikpunkterne? Er det muligt at lukke eller mindske forventningskløften?

Hvem kan påvirke den politiske beslutning?

For det andet bør du identificere, hvilke interessenter, der har størst indflydelse på den politiske beslutning. Det kan variere fra sag til sag, men især i forhold til politikerne på Borgen og i kommunerne er der en række generelle betragtninger, som du bør være opmærksom på.

Joy Mogensen (S) er landets 21. kulturminister siden oprettelsen af kulturministeriet i 1961. Med undtagelse af Niels Matthiasen (S) (1971-1973 og 1975-1980) og Brian Mikkelsen (K) (2001-2008), så har ministeriet været kendetegnet ved stor udskiftning. Siden Brian Mikkelsen forlod kulturministeriet i september 2008 har vi således haft hele syv kulturministre. Et så stort ministergennemtræk betyder, at man ikke kun bør lobbye over for den siddende minister, da denne hurtigt kan være væk igen. I stedet gør man klogt i at sikre sig en bredere opbakning i folketinget.

I kommunerne er det tilsvarende kulturborgmesteren, kulturrådmanden eller formanden for kulturudvalget, der er den øverste politiske autoritet inden for kulturområdet. I de fleste kommuner sker udskiftningen ikke ligeså hurtigt som i kulturministeriet – alligevel bør man heller ikke her stirre sig blind på en enkelt politiker.

Men hvilke politikere på Borgen og i kommunerne skal man forsøge at påvirke? Er det kulturordførerne? Ikke nødvendigvis. Ordførernes interesse for området og indflydelse på deres partis kulturpolitik varierer nemlig meget. Man skal således være opmærksom på, at ordførerskaber ikke altid tildeles efter interesse – ligesom man skal være klar over, at selvom ordføreren ikke er uden indflydelse, så er det i sidste ende partiets ledelse, der tegner partiets kulturpolitik – somme tider uden at rådføre sig med kulturordføreren.

En dygtig lobbyist går derfor ikke nødvendigvis (kun) til kulturordførerne. En dygtig lobbyist vil nemlig mødes med de politikere, der har størst indflydelse på den politiske beslutning.

Det handler i første omgang om at identificere, hvilke politikere, der har størst indflydelse på deres eget partis kulturpolitik. Et menigt folketingsmedlem bestemmer næsten ingenting, og som vi allerede har nævnt, så er det heller ikke alle kulturordfører, der har lige stor indflydelse på deres partis kulturpolitik. I sidste ende er det partitoppen, der træffer beslutningerne, og det gælder derfor alt andet lige om at mødes med de mest centralt placerede politikere, der har afgørende indflydelse på partilinjen. Også i kommunerne gælder det om at mødes med de mest centralt placerede politikere, men her har det menige byrådsmedlem dog som regel noget mere at skulle have sagt. Det gælder især i de mindre partier, der ofte kun er repræsenteret med et eller få mandater.

Dernæst handler det om at identificere, hvilke politikere, der er afgørende for at få skabt et politisk flertal til din sag.Det er én ting at minde sine politiske venner om, at man har en gensidig interesse. Men hvis dine venner i folketingssalen og i byrådet ikke kan tælle til de nødvendige mandater, så er det ikke nok. Du bliver nødt til at lave en bredere indsats. Tag derfor temperaturen på det politiske klima. Hvem sidder på de afgørende mandater, og hvad skal der til for at flytte dem, så balancen tipper i din retning?

Hvem kan du påvirke?

For det tredje bør du identificere, hvilke interessenter, der er mulige at flytte. Det handler både om, hvem du har adgang til, og hvor villige de er til at lytte til dine synspunkter og argumenter.

De fleste kulturinstitutioner har god adgang til lokalpolitikerne, men også folketingsmedlemmer er generelt glade for at mødes med lobbyister. Der er derfor gode muligheder for at få møder med folketingets politikere, også selvom de ikke er kulturordførere eller sidder i kulturudvalget. Det gælder, hvis din sag er relevant for den pågældende politiker. Dog må man sige, at ministre og toppen i de enkelte partier har tæt pakkede kalendere og derfor kan være svære at få møder med – i særdeleshed hvis din sag ligger uden for deres ressortområde. Det bør også bemærkes, at mange politikere som regel henviser til ordføreren, hvis emnet ligger uden for deres ressortområde.

Prioritér indsatsen

Når du har mappet dine interessenter, har du skabt dig et overblik, der gør det muligt at prioritere indsatsen. Du skal alt andet lige mødes med de politikere, der har stærkest holdninger til din sag, som har indflydelse på sit partis politik, og som er afgørende for at skabe et flertal i folketinget eller byrådet.

​............................................................................................................................................................................................................................

Læs mere

Public Affairs #1 Voksende behov for politisk interessevaretagelse

Få indblik i, hvordan det politiske system fungerer, og hvordan du kan påvirke politiske beslutninger.

Læs mere

Public Affairs #2 Formel lobbyisme

Formel lobbyisme handler om at få adgang til råd, nævn, udvalg og kommissioner.


Læs mere

Public Affairs #3 Direkte lobbyisme

Direkte lobbyisme handler om at påvirke politiske beslutninger ved at mødes direkte med politikere og embedsmænd.

Læs mere

Public Affairs #4 Indirekte lobbyisme

indirekte lobbyisme foregår igennem pressen og uformelle kanaler som konferencer, netværk og alliancer.


Læs mere

​Tilmeld nyhedsbrev

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104