Medietræning #1 Sådan optræder du i avisen

Skal du optræde i avisspalterne for første gang, eller vil du bare forbedre din performance, når du citeres på skrift? Kom med ind i avisernes redaktionslokaler og få et indblik i, hvad journalisten og læseren forventer af di

Af Lasse Marker, CEO Why Consulting

Kulturjournalister kan gode lide farverige personligheder med citatvenlige holdninger, og den gode medieoptræden handler om at give journalisten det, han gerne vil have. Alle medier er afhængige af en god performance, eller sagt helt moderne: Hvordan du som kilde og medvirkende i en historie, iscenesætter dig selv.

Indgå en klar interviewaftale

Uanset om du skal solointerviewes til et portræt eller en artikel, eller om du medvirker som en enkelt ud af flere kilder i en artikel, er det vigtigt, at du indgår en klar interviewaftale med journalisten.

Journalister udleverer sjældent spørgsmål på forhånd, men du har krav på at få formuleret en overordnet ramme for interviewet og de spørgsmål, du skal svare på.

Ofte vil journalisten indlede jeres kontakt ved at ringe dig op, men du kan med fordel bede om at få tilsendt interviewrammen på skrift. Når jeres interviewaftale formuleres på skrift, bliver den konkret, hvilket giver dig de bedste muligheder for at forberede dig.

Hold din dagsorden

I skriftlige medier skal du være opmærksom på at holde din dagsorden. Tal om det, der er vigtigt for dig. Dette opnås lettest ved, at du i din forberedelse formulerer en række klare budskaber, som er vigtige for dig at få fremført.

Journalisten skal ikke fiske i alle hjørner af det emne eller den sag, du interviewes om. Sørg for at have en klart formuleret vinkel og husk, at du ikke behøver at svare på spørgsmål, der ligger udenfor dit ekspertfelt eller den interviewaftale, du har indgået med journalisten.

Du kan med fordel gentage dine budskaber, hvilket også vil fokusere interviewet i den retning, du ønsker. Hvis du leverer særligt citatdygtige formuleringer, vil disse potentielt indgå i artiklens rubrik eller underrubrik.

Bed om citater til godkendelse

Når du interviewes til en avis, vil du oftest afgive interview per telefon, hvor journalisten optager eller skriver noter ud fra jeres samtale. Journalisten vil derefter transskribere sine noter og indføre dine citater i den pågældende artikel.

Indgår du i en større artikel med flere kilder og potentielle dagsordener, kan du bede journalisten forklare, i hvilken sammenhæng din interviewdel indgår i.

Du har ret til at få dine citater til godkendelse, og langt de fleste kulturjournalister citerer deres kilder loyalt. Føler du dig fejlciteret, er det vigtigt, at du påtaler dette overfor journalisten og henviser til jeres oprindelige interviewaftale. ​

​............................................................................................................................................................................................................................

Læs mere

PR #1 Sådan kommer du i medierne

Nøglen til den gode pressehåndtering ligger i at forstå, hvordan journalisten tænker, og give ham det, han har brug for.

Læs mere

PR #2 Kulturelskeren og vagthunden

Kulturelskeren og vagthunden er to typer af kulturjournalister, du skal lære at kende, hvis du vil lykkes med din presseindsats. 

Læs mere

PR #3 Forstå journalistens drømme og kom foran i køen

Forstå journalistens indre logikker og tankemåder og kom foran i køen, når kulturhistorier skal fortælles i pressen.


Læs mere

PR #4 Pressemeddelelsen - Derfor bør du droppe den

Pressemeddelelser virker ikke, hvis du vil i de landsdækkende medier. Her er, hvad du i stedet skal gøre.


Læs mere

​Tilmeld nyhedsbrev

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104