Krisekommunikation #9 Sådan klager du

Når krisen raser, er det særlig vigtigt at være opmærksom på, om medier og journalister overholder de etiske spilleregler, når de omtaler dig, dine nøglemedarbejdere og din kulturinstitution. I dette blogindlæg fortæller vi, hvordan du klager, hvis et medie bryder de lovgivningsmæssige eller etiske retningslinjer i deres omtale af dig.

Af Lasse Marker, CEO Why Consulting

​Hvis et medie planlægger at udgive en kritisk historie om dig, vil du i langt de fleste tilfælde blive forelagt historien på forhånd og dermed inddraget i journalistens overvejelser om, hvordan historiens skal vinkles, ligesom du har ret til genmæle. Du har med andre ord ret til at svare, hvis der fremkommer kritiske påstande mod dig.

Mediernes forhøjede produktionskrav betyder dog, at der ofte bliver lavet etiske fejl og publiceret hurtige historier, som ikke overholder de presseetiske regler. Bliver du eller din virksomhed udsat for dette, er det vigtigt, at I reagerer så hurtigt som muligt med en tydelig klagehenvendelse.

Ytringer fremsat af medier og journalister er som alle andre omfattet af straffelovens paragraffer om fornærmende, æreskrænkende og nedsættende tale. Langt de fleste medier har dog også deres egne etiske regelsæt, ligesom de med få undtagelser er tilmeldt Pressenævnet og dermed er underlagt vejledningen om god presseskik.

En klage er sidste udvej

Har du forgæves forsøgt at kontakte den pågældende journalist og dennes redaktør med velmenende oplysning om konkrete fejl i en publicering om dig eller din virksomhed, er næste skridt den skriftlige klage. Det kan virke konfliktoptrappende og skræmmende at klage over en journalist eller et medie, men det er din ret, hvis du ikke har fået en fair behandling.

Pressenævnet udgiver løbende en årsrapport, der citeres flittigt af de fleste avismedier. Det medie, der har haft flest sager i nævnet det pågældende år, kommer på forsiden med lidet flatterende billedtekst. På samme måde er det journalisters største aversion at forfatte klagesvar og gennemgå dokumentation og kildeudsagn med deres redaktør. Du kan med andre ord skabe en stor effekt med en veldokumenteret klage.

Sådan klager du

Der kan være utallige grunde til at klage. De typiske grunde vil være manglende genmæle eller fremstilling af urigtige oplysninger.

En veldokumenteret skriftlig klage kan med fordel opsættes med formuleringer fra vejledningen om god presseskik efterfulgt af eksempler fra den omtalte artikel, der tydeligt viser, at disse vejledninger er brudt.

Det er desuden vigtigt, at du tydeligt angiver, hvilken publicering du klager over. Angiv dette med dato og marker tydeligt den sekvens, du klager over. Klager du over et indslag i TV eller radio, angives det i hvilket minuttal, den pågældende sekvens fremkommer i.

Flere klageinstanser

Klagen fremsendes til den med ansvar for den pågældende publicering. Det er altså ikke nødvendigvis den journalist, der har lavet historien om dig, der skal modtage klagen.

Henvender du dig med en berettiget klage, vil du i langt de fleste tilfælde kunne løse sagen i mindelighed med det enkelte medie. Dog kan der opstå tilfælde, hvor en berettiget klage ikke bliver behandlet af at givent medie. I disse tilfælde har du mulighed for at klage videre til pressenævnet.

Pressenævnet er en uafhængig instans som langt de fleste danske medier er tilmeldt. Listen over tilmeldte medier findes på nævnets hjemmeside, og du kan desuden finde referater af tidligere klagesager. Pressenævnet kan ikke give medier bøder, men de kan pålægge dem at rette og undskylde for fejl, hvis du som klager får medhold i deres afgørelse.

​............................................................................................................................................................................................................................

Læs mere

Krisekommunikation#1 Derfor skal du altid stille op til interview

Mange tror fejlagtigt, at de kan ride en mediestorm af ved at gå i skjul. Intet kunne være mere forkert.

Læs mere

Krisekommunikation#2 Det gode kriseinterview

Er du havnet i en mediestorm? Sådan forbereder du dig på journalistens kritiske spørgsmål.


Læs mere

Krisekommunikation#3 Kunsten af få styr på de indre linjer

Hvis du skal klare dig godt igennem en mediekrise, er det afgørende at få styr på de indre linjer. ​


Læs mere

Krisekommunikation#4 Kritiser aldrig journalisten offentligt

Føler du dig fejlciteret? Kritiser aldrig journalisten offentligt, for så få du aldrig pressedækning igen.


Læs mere

​Tilmeld nyhedsbrev

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104