Krisekommunikation #14 Sådan besvarer du en aktindsigt

Alle kan søge om aktindsigt i den offentlige forvaltnings sager og dokumenter. Det gælder også for offentlige kulturinstitutioner, der ifølge offentlighedsloven har journalpligt.

Af Lasse Marker, CEO Why Consulting

Et af de vigtigste redskaber for en graverjournalist er aktindsigtsanmodninger. Men enhver dansk statsborger kan søge aktindsigt, og derfor er det vigtigt, at du og din kulturinstitution sætter jer grundigt ind i reglerne og skaber en politik på området.

Offentlighedsloven er et omdiskuteret emne i politisk forstand og et kompliceret emne i juridisk forstand. Dette blogindlæg er ikke en udtømmende juridisk gennemgang af området, og du bør altid søge konkret rådgivning, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal behandle en aktindsigtsanmodning.

Offentlige institutioner har journaliseringspligt jf. offentlighedslovens paragraf 15, hvilket betyder, at dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling, skal journaliseres.

Det betyder, at offentlige institutioner skal udlevere dokumenter inden for en vis grænse.

Indkreds en anmodning om aktindsigt

En journalist vil typisk anmode om en lang række akter, og journalister benytter sig ofte af standardformuleringer, når de søger aktindsigt. Journalisten vil typisk formulere, at denne søger indsigt i ”alle akter, referater, osv”.

Det sikrer, at journalisten modtager alle de dokumenter, der kunne være relevant for en artikel eller historie. Men det betyder også, at du eller din kulturinstitutions medarbejdere skal bruge meget arbejdstid på at besvare anmodningen.

Du kan derfor med fordel indkredse anmodningen og svare journalisten, at du opfatter anmodningen om aktindsigt til at dække en række mere konkrete forhold. Accepterer journalisten din indkredsning, sparer du og dine medarbejdere mange arbejdstimer.

Meroffentlighed

Offentlighedsloven har et såkaldt meroffentligheds-princip, der betyder, at myndigheder i mange tilfælde har ret til at udlevere dokumenter, selvom de ikke er forpligtet til at gøre det.

Princippet om meroffentlighed kan med fordel benyttes, hvis du vil vise journalisten, at du intet har at skjule og af egen drift sender vedkommende dokumenter relateret til anmodningen, som journalisten ikke har bedt om.

Delvis aktindsigt

Er det jeres vurdering, at en eller flere oplysninger i et dokument kan indtages fra aktindsigt, bør du overveje, om du skal give aktindsigt i dokumenternes øvrige indhold.

Konkret vil et dokument, der er underlagt delvis aktindsigt, ofte have flere passager, der er overstreget og dermed ikke læsbare for journalisten. Foretager du en digital overstregning, er det vigtigt, at modtageren ikke kan fjerne denne igen.

​............................................................................................................................................................................................................................

Læs mere

Krisekommunikation#1 Derfor skal du altid stille op til interview

Mange tror fejlagtigt, at de kan ride en mediestorm af ved at gå i skjul. Intet kunne være mere forkert.

Læs mere

Krisekommunikation#2 Det gode kriseinterview

Er du havnet i en mediestorm? Sådan forbereder du dig på journalistens kritiske spørgsmål.


Læs mere

Krisekommunikation#3 Kunsten af få styr på de indre linjer

Hvis du skal klare dig godt igennem en mediekrise, er det afgørende at få styr på de indre linjer. ​


Læs mere

Krisekommunikation#4 Kritiser aldrig journalisten offentligt

Føler du dig fejlciteret? Kritiser aldrig journalisten offentligt, for så få du aldrig pressedækning igen.


Læs mere

​Tilmeld nyhedsbrev

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104