Krisekommunikation #12 Spinning

Spin stammer fra engelsk og betyder ”at snurre rundt” og fungerer som paraply for en række retoriske værktøjer. Overordnet har strategien til formål at dreje et budskab i den retning, der er mest fordelagtigt for dig og din kulturinstitution.

Af Lasse Marker, CEO Why Consulting

Kunsten at aflede kan være afgørende, hvis du skal kommunikere i en krise. Du kan både have behov for at spinne dine egne og ikke mindst andres budskaber, så modtagerens opfattelse bliver til din fordel.

I den offentlige debat bliver spin-begrebet benyttet som samlebetegnelse for en særlig form for politisk retorik, men i dette blogindlæg definerer vi spinning i sin stringente betydning - som en konkret retorisk afledningsmanøvre.

Når man laver et ”spin”, forsøger man som afsender bevidst at påvirke modtagerens opfattelse af budskabet. Men man forsøger ikke at ændre selve budskabet, og dermed handler spin om påvirkning og afledning – men ikke om at lyve.

Tre former for spin

Den vel nok mest kendte form for spin er nyhedstiming. Hermed udsender eller lækker man dårlige nyheder eller gør nødvendige indrømmelser, mens medierne er fokuseret på andre og større hændelser.

Et andet velkendt spin-greb er informationsoverbelastning. Her søger man at sprede så mange forskellige informationer, at de kritiske af slagsen drukner eller er sværere at få øje på. Grebet ses ofte benyttet af offentlige forvaltninger eller styrelser, der drukner en journalist i informationer, når denne søger aktindsigt.

Firebreaking er et tredje flittigt benyttet spin-greb. Her konstrueres en afledningsmanøvre for at fjerne fokus fra en ubehagelig sag. Almindelige eksempler på dette greb skal oftest findes i landspolitik, hvor partier gerne lancerer ny politik eller kommenterer på virale enkeltsager for at skabe et decideret skift i mediernes opmærksomhed.

Kampen om virkeligheden

En kulturinstitution kan i flere tilfælde få behov for at benytte sig af ovenstående metoder, der ikke er de kønneste af slagsen i spindoktorens værktøjskasse. At spinne et budskab behøver dog ikke give negative og udemokratiske associationer.

Et klassisk positivt spin er at fremhæve og forstørre de positive elementer ved et givent budskab. Verdens første spindoktor, Lee Atwater, er berømt for citatet perception is reality, hvor han understreger, at opfattelsen er lig med virkeligheden. Opfattelser kan ændres, det kan virkeligheden ikke.

Den tidligere radikale kulturminister Marianne Jelved kalder tilsvarende spin for kampen om virkeligheden, og understreger, at sproget skaber den prisme, vi ser virkeligheden igennem.

​............................................................................................................................................................................................................................

Læs mere

Krisekommunikation#1 Derfor skal du altid stille op til interview

Mange tror fejlagtigt, at de kan ride en mediestorm af ved at gå i skjul. Intet kunne være mere forkert.

Læs mere

Krisekommunikation#2 Det gode kriseinterview

Er du havnet i en mediestorm? Sådan forbereder du dig på journalistens kritiske spørgsmål.


Læs mere

Krisekommunikation#3 Kunsten af få styr på de indre linjer

Hvis du skal klare dig godt igennem en mediekrise, er det afgørende at få styr på de indre linjer. ​


Læs mere

Krisekommunikation#4 Kritiser aldrig journalisten offentligt

Føler du dig fejlciteret? Kritiser aldrig journalisten offentligt, for så få du aldrig pressedækning igen.


Læs mere

​Tilmeld nyhedsbrev

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104