Strategi

Skal du udvikle ny mission, vision, kerneværdier, strategi og handlingsplan? Har du brug for en ny kommunikationsstrategi? Vil du udvikle din organisation? Eller skal du som kommune eller politisk parti udvikle eller implementere ny kulturpolitik?​

Why Consulting hjælper kommuner og politiske partier med udvikling og implementering af ny kulturpolitik og kulturstrategi. Vi har for eksempel hjulpet Odense Kommune, Guldborgsund Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

​Kontakt

Bjarke Svendsen, Seniorrådgiver

​40 83 25 20 / bs@why.consulting​

Lasse Marker, CEO

​42 75 51 16 / lm@why.consulting

Foto: Holbæk Kommune

Hvordan?

Vi kan bidrage i forskelligt omfang og i forskellige faser af processen. Indsatsen tilpasses efter dine ønsker og behov, men vil som regel bestå af flere af nedenstående elementer:

Et indledende inspirationsoplæg om tendenser i kulturpolitikken, som kan skabe et overblik over, hvordan kulturpolitikken har udviklet sig, hvordan andre kommuner bedriver kulturpolitik, og som kan give et framework til at arbejde systematisk med politikudviklingen.

Facilitering af en wokshop med kommunens kulturaktører og kulturpolitikere, der får mulighed for at gå i dialog om, hvilke ønsker der er til en kommende kulturpolitik eller kulturstrategi. Workshoppen falder i flere runder, der sætter fokus på forskellige dele af kulturpolitikken.

Facilitering af borgermøde, hvor kommunens borgere får mulighed for at komme til orde. Vi har gode erfaringer med at forme mødet som en debat mellem en kulturpolitiker fra hver side af midten og to af kommunens markante kulturledere. Efter debatten åbnes der op for spørgsmål og kommentarer fra borgerne.

Når den nye kulturpolitik eller kulturstrategi er formuleret er næste skridt at implementere den. Her har vi gode erfaringer med at lave en afsluttende workshop med kommunens kulturaktører, hvor formanden for kulturudvalget præsenterer den nye politik eller strategi, og hvor kulturaktørerne får til opdrag at arbejde med, hvordan de kan spille ind i denne

Udvalgte referencer

The Animation Workshop - Kommunikationsstrategi(2023-2024)

Super8 - Strategi og evaluering (2022-2024)

Holbæk Kommune - Politikudvikling (2022-2023)

Alice - Vision & Strategi (2022)

We Animate - Strategi og indholdskoncepter (2022)

Vesthimmerlands Kommune - Nyhedsbrevsstrategi (2022)

Autor - Vision & Strategi (2022)

Vesthimmerlands Kommune - Politikudvikling (2021)

Guldborgsund Kommune - Politikudvikling (2019)

Danmarks Teaterforeninger - Vision & Strategi (2019)

Bibliotekschefforeningen - Vision & Strategi (2016)

Odense Kommune - Politikudvikling (2015)

Slots- og Kulturstyrelsen - Det strategiske panel på museumsområdet (2015)

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104