Fundraising

​​Drømmer du om at udvide eller bygge et nyt kulturbyggeri? Eller skal du rejse fondsmidler til et nyt kunstnerisk eller kulturelt projekt?

Why Consulting har siden 2015 hjulpet en række nye kulturbyggerier med at blive realiseret. Vi bistår både med at lave markedsanalyse, effektanalyse, brugerundersøgelse, interessentanalyse, forretningsplan og fundraisingstrategi.  

Why Consulting bistår ligeledes med rådgivning og forfatning af fondsansøgninger til både private, statslige og kommunale fonde. 

​Kontakt

Bjarke Svendsen, Seniorrådgiver

​40 83 25 20 / bs@why.consulting​

Lasse Marker, CEO

​42 75 51 16 / lm@why.consulting

Foto: Realdania

Fondsmidler til et nyt kulturbygger?

Hvis du skal rejse fondsmidler til et nyt kulturbyggeri, er det afgørende at vide, hvad de store anlægsfonde lægger vægt på.  

For det første har du brug for en markedsundersøgelse, der sandsynliggør, hvor mange gæster et nyt kulturbyggeri vil kunne tiltrække, samt en forretningsplan, der sikrer en sund driftsøkonomi. 

For det andet bør du lave en borgerinvolverende proces og en interessantanalyse, der demonstrerer lokal opbakning og stolthed. 

For det tredje kan du styrke din henvendelse med en analyse af, hvilke afledte effekter kulturbyggeriet forventes at få på lokalområdets økonomi og demografi.

Endelig skal der formuleres en fundraisingstrategi, der kortlægger hvilke fonde, der skal kontaktes, samt hvornår og hvordan de skal kontaktes. 

Hvis kulturbyggeriet er af national betydning bør du desuden overveje muligheden for at opnå statsstøtte til anlæg. Why Consulting har de seneste år bistået en række kulturbyggerier med at opnå statsstøtte til anlæg på finansloven. 

Why Consulting kan bistå igennem hele processen eller levere enkelte af ovenstående leverencer afhængig af behov.

Fondsmidler til et nyt projekt?

Den sikre vej til at rejse støtte til dit kulturporjekt, er at aflevere en god, gennemtænkt og gennemarbejdet ansøgning. Den gode ansøgning består af mange komponenter. Følgende er blot nogle af dem: research på dit eget projekt, research på den fond, du vil søge, klare mål, metoder og strategier, et stærk partnerkreds, tidsplan, budget, et påvist potentiale, publikumsinteresse, pr-strategi, en plan for, hvordan du gør projektet bæredygtigt… og mere til.

Den gode ansøgning er altså en kompleks størrelse. Den kan være lang, der er mange hensyn, der skal tænkes med, der skal beskrives mange komplekse processer. Og det helst i en fængende form og et fængende sprog, der også appellerer til støttegivernes sanser.

Hos Why Consulting har vi stor erfaring i fondsarbejde. Vi har hjulpet kunder med at skrive ansøgninger og kender i praksis virkeligheden fra fondenes side af skrivebordet. Vi tilbyder alt fra sparring på delvist udfoldede projekter og ansøgninger til at at være med fra starten og udvikle projektet, lave budgettet, sammensætte partnerkredsen, skrive ansøgningen m.m

Udvalgte referencer

Nationalpark Skjoldungernes Land - Forretningsmodel (2023)

Naturhistorisk Museum i Aarhus - Strategi for statslig finansiering til anlæg(2023)

Aabenraa Kommune - Forretningsmodel og fundraisingstrategi for Frøslevlejren (2023)

Morsø Kommune - Interessentanalyse, forretningsmodel og fundraisingstrategi for OPHAV (2022)

Det Classenske Fideicommis​ -Strategi for etablering af ny Fuglsang Skulpturpark (2020)

Assens Kommune - Markedsanalyse for Center for Kyst- og Lystfiskerturisme (2018)

Sønderborg Kommune - Brugerundersøgelse og markedsanalyse for Historiecenter Dybbøl Banke (2017)

Faaborg-Midtfyn Kommune - Brugerundersøgelse, markedsanalyse og konceptudvikling for Øhavsmuseet (2016)

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104