Fundraising #8 Derfor får du afslag

De danske fonde giver hvert år tusindvis af afslag på ansøgninger. Et afslag er altid en streg i regningen, men det kan også bruges til at optimere den ansøgning, du sender næste gang. I dette blogindlæg fortæller vi, hvorfor du får afslag, og hvordan du kan lære af dine fejl.

Af Lasse Marker, CEO Why Consulting

Hvor stor er chancen for at opnå støtte?

Selvom der findes mere end 14.000 danske fonde, står de 20 største af slagsen for 86 procent af de samlede uddelinger.

Det anslås, at de største fonde i Danmark modtager omkring 7000 årlige ansøgninger.

Kun 15 procent af de indkomne ansøgninger ender med at få støtte. Et afslag kan derfor ikke tolkes som, at dit projekt ikke har relevans og værdi. Det er et nåleøje at opnå fondsstøtte, hvorfor et afslag ikke nødvendigvis skal få dig til at tvivle på dit projekt.

Fondene sender standardsvar

I langt de fleste tilfælde vælger danske fonde ikke at begrunde deres afslag på ansøgninger. I stedet fremsender de venlige standardformuleringer, som ikke giver dig konkret viden om, hvorfor din ansøgning ikke opnåede støtte.

I langt de fleste standardafvisninger fortæller fondene, at de grundet tidsmæssige faktorer ikke kan begrunde deres afslag. Ofte vil man benytte formuleringer som, at bestyrelsen har truffet et andet valg og set andre veje end dit projekt.

En afvisning af dit projekt bestående af standardformuleringer skal ikke ses som et endegyldigt afslag fra fonden. Det vil stadig være oplagt at søge samme fond ved anden lejlighed, da fonden nu har større kendskab til de værdier og kompetencer, som dine projekter består af.

Derfor får du afslag

Der findes en lang række hyppige årsager til, at en ansøgning om støtte afvises af en fond. Den første og mest oplagte årsag er, at ansøgningen er dårligt skrevet. Hvis ikke fonden tydeligt kan se dit projekt i ansøgningen, ryger du hurtigst nederst i bunken.

På samme måde afvises ansøgninger konsekvent, hvis ikke de lever op til de formalia, fonden beder om i ansøgningsprocessen. Det er samtidig af stor vigtighed, at din ansøgning fremstår unik og det kan ikke anbefales at benytte standardformuleringer fra andre ansøgningsprocesser.

Fondene kigger som det første på din økonomiske analyse og dit budget. I denne sammenhæng er det vigtigt, at dit budget fremstår overskueligt og realistisk. Det samme gælder for din finansieringsplan.

Mange fondsansøgninger bliver også afvist, fordi de er for lange og omfattende. Det kan være i form af for mange forvirrende bilag, der ikke bidrager til at skabe klarhed og forståelse af dit projekt.

En svag definition af din målgruppe og dine succeskriterier vil ofte også føre til afslag fra fonden. Det er derfor af stor vigtighed, at du fortæller tydeligt, hvem du ser som brugere af dit projekt, og hvordan projektet når i mål.

​............................................................................................................................................................................................................................

Læs mere

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104