Fundraising #7 Den gode fondsansøgning

Vil du nå igennem nåleøjet og modtage en bevilling fra en fond, er det af højeste vigtighed, at du skriver en velformuleret fondsansøgning, der sørger for at forklare matchet imellem fondens kerneværdier og målsætninger og dit projekt. I dette blogindlæg forklarer vi, hvordan du skriver den gode fondsansøgning.

Af Lasse Marker, CEO Why Consulting

Kom forrest i ansøgningskøen

De fleste fonde modtager et betragteligt antal ansøgninger og derfor er det vigtigt, at du og din ansøgning skiller sig ud. Det er indlysende, at det kan betale sig at sætte sig grundigt ind i fondenes målsætninger og kerneværdier, men det er i lige så høj grad vigtigt at understrege ansøgningsprojektets samfundsrelevans. Det er i alle fondes interesse, at deres støtte kommer mange til gode.

Fondene skal ikke blot overbevises om værdien af dit projekt, de skal også forsikres om, at du er den rette til at udføre det. Det er vigtigt at demonstrere tydeligt, at man besidder de nødvendige faglige kvalifikationer, og at projektets bliver gennemført af det rette team.

Det er bedre at fortælle åbent om projektets mulige udfordringer, frem for at negligere eller underdrive dem i ansøgningen. Generelt skal din formidling være transparent og ærlig, og de samme værdier kan med fordel benyttes, når du beskriver, hvordan projektet skal fortsætte efter fondsstøtten.

Tips til skrivefasen

En fondsansøgning bedømmes ikke lixtal eller akademisk sprog, men vinder i langt højere grad ved at benytte et simpelt og direkte hverdagssprog. Skriv gerne korte sætninger og formuler dig i korte afsnit, der tydeliggør dine pointer og fremlægger dem kort og klart.

Det er vigtigt, at du skaber et tydeligt og læsevenligt overblik i din tekst, således modtageren har mulighed for at læse teksten hurtigt igennem ved hjælp af mellemrubrikker og overskrifter.

Fonden skal efter endt læsning af din ansøgning ikke være i tvivl om, hvad deres støtte vil skabe og iværksætte og hvilke mennesker og samfundsgrupper, der vil drage fordel af projektet. Du kan med fordel benytte velvalgte case-eksempler, der understreger dit projekts værdi.

At få efterkritik af relevante og kvalificerede personer er en kæmpe fordel, for din ansøgning bliver kun stærkere med feedback fra et øje, der ser dit projekt udefra.

Før du sender ansøgningen

Som med alle andre vigtige dokumenter, kan vigtigheden af at læse korrektur ikke understreges nok. Det kræver mange gennemlæsninger og det kan kun anbefales at prioritere dette. Sørg for at have fuldstændig styr på alle praktikaliteter vedrørende ansøgningen, der i oftest skal indeholde flere typer af dokumenter. Og husk aldrig at aflever ansøgningen i sidste øjeblik

​............................................................................................................................................................................................................................

Læs mere

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104