Fundraising #5 Fondene vil lege med de bedste

Fondene er blevet mere opmærksomme på at få størst mulig effekt ud af hver investeret krone. Det betyder, at fondene i stigende grad vil entrere med de dygtigste kulturinstitutioner, eller der hvor de kan gøre størst mulig forskel.

Af Lasse Marker, CEO Why Consulting

Fondene støtter især de store kulturinstitutioner

Fondene støtter især de store kulturinstitutioner, mens de små og mellemstore kulturaktører har langt vanskeligere ved at rejse fondsmidler. Det viser rapporten ”Museumslandskabet” (2019), som er udarbejdet af Why Consulting for Realdania. Det skyldes flere ting.

For det første har de små og mellemstore kulturinstitutioner ikke de samme ressourcer og kompetencer til at lave større fondsansøgninger. Den udfordring er blevet større de seneste år, hvor de store fonde har øget kravene til, at projekterne skal være professionelt gennemarbejdede. Samtidig vil flere af de store fonde ikke længere være mæcener, der blot behandler ansøgninger, men bidragsydere der er med til at modne og kvalificere projektet. Det gør ansøgningsprocessen mere omfattende.

For det andet vil flere af de store fonde i stigende grad entrere med de dygtigste kulturinstitutioner. Det betyder, at de især støtter de store attraktioner, som har kompetencerne og musklerne til at løfte større udviklingsprojekter. Det betyder samtidig, at flere af de store fonde selv er begyndt at henvende sig til de kulturinstitutioner, som de ønsker at samarbejde med.

Fondene henvender sig selv

De seneste år har vi set en ny bevægelse, hvor flere fonde aktivt selv henvender sig til kulturinstitutioner med et projekt, som de gerne vil prioritere og dermed støtte. For et par år siden gav Ny Carlsbergfondet for eksempel på eget initiativ et millionbeløb til Nationalmuseet til udvikling af en ny vision.

Fondene noterer sig derfor, hvilke kulturaktører, der gør det godt. På samme måde noterer de sig, hvilke aktører, der gør det mindre godt. Det er derfor blevet vigtigere end tidligere at være synlig over for fondene, samt takke for bevillinger og huske at afrapportere, når projektet er gennemført. Det betyder også, at man som kulturaktører i særlige tilfælde kan opnå driftslignende fondsstøtte.

Fondene vil have længerevarende relationer

Den gængse praksis har tidligere været, at man ikke har kunnet få støtte af den samme fond to år i træk. Men sådan er det ikke længere.

De seneste år har vi set en tendens til, at flere fonde i stigende grad bygger længerevarende og tættere relationer med udvalgte kulturinstitutioner.

Flere markante kulturinstitutioner modtager således fast støtte fra en eller flere fonde, hvor bevillingen minder om frie midler, som institutionen i vid udstrækning selv kan råde over. Man har tidligere sagt, at fonde støtter udvikling og ikke drift. Men der tegner sig et billede af, at flere fonde i stigende grad begynder at give driftslignende støtte.

Det er altså ikke blot din konkrete ansøgning og dit konkrete projekt, der vurderes af fondene. De kigger i høj grad også på din overordnede performance. Kan de lide, hvad de ser, kan du både opnå projektstøtte og måske endda fast driftsstøtte med fri råderet.

​............................................................................................................................................................................................................................

Læs mere

​Tilmeld nyhedsbrev

Bredgade 36B, 1260 København K

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104