​Museumslandskabet

​Rapporten er en analyse af kulturpolitikkens udvikling og museernes vilkår med fokus på tiden efter Kulturministeriets oprettelse i 1961. Rapporten beskriver tendenser og bevægelser i et forsøg på at bidrage til en større forståelse af den aktuelle situation, og hvor kulturpolitikken og museumsområdet er på vej hen. Vi gør opmærksom på, at de forskellige tendenser ikke nødvendigvis afløser hinanden, men snarere fungerer side om side. Første del af rapporten er en analyse af skillelinjer i dansk kulturpolitik siden 1961 – med særligt fokus på museumsområdet. Vi ser alene på det smalle kulturbegreb, hvilket betyder, at medier og idræt ikke er en del af undersøgelsen.

Anden del af rapporten er en analyse af tendenser i det danske museumslandskab, der i disse år rammes af statslige besparelser og oplever et politisk pres for at få flere gæster og tjene flere penge selv. Analysen kigger derfor først og fremmest på museernes publikumsrettede aktiviteter og økonomiske vilkår, mens vi ikke går i dybden med museumslovens øvrige fire søjler: indsamling, registrering, bevaring og forskning.

Udgivelsesår: 2019

ISBN: 978-87-970169-1-6

saxo_logo   Køb på Saxo

logo - why

Carl Jacobsens Vej 16, Opgang 6, 4. sal, 2500 Valby

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104