Fundraising #3 Fondene satser på det lokale initiativ

Hvis der skal igangsættes nye større projekter, ekstraordinære udstillinger eller museumsbyggerier, så afhænger det i langt de fleste tilfælde af, om man kan rejse fondsstøtte. Og fondstøtten er ofte betinget af, at der foreligger et tydeligt lokalt initiativ.​

Af Lasse Marker, CEO Why Consulting

Fondene har en stor indflydelse på, hvordan kulturlivet udvikler sig. Det forstærkes af, at hovedparten af de offentlige kulturkroner er bundet i driftsstøtte, ligesom de fleste kulturinstitutionerne har ansat medarbejdere til helt op under skorstenen og derfor har meget få frie midler til at løse opgaver, der ligger uden for almindelige driftsopgaver.

Beslutningsprocessen starter lokalt

Det gælder ikke mindst i forhold til nye anlægsprojekter, hvor fondene i dag står for hovedparten af udgifterne. Det betyder, at det i stor stil er fondene, der vender tomlen op eller ned og bestemmer, hvilke nye byggerier, der bliver til noget – og hvilke der ikke gør. Jesper Nygård, direktør for Realdania, understreger dog, at initiativet fortsat ligger hos kommunerne og museerne:

»Vi er meget bevidste om, at beslutningsprocessen starter lokalt. Det er først, når kommunen og kulturinstitutionen har vist, at de brænder for det pågældende projekt, at vores bestyrelse kan træffe en beslutning«.

Ifølge Jesper Nygård er fondene også opmærksomme på, at de med deres anlægsinvesteringer er med til at bestemme, hvordan de offentlige midler skal fordeles, da de offentlige kulturkroner bliver bundet til drift af de nye byggerier.

»Det er væsentligt for fondene, at der ikke sker et uforudset pres på kommunernes driftsfinansiering«, siger han og fortsætter:

»Et realistisk estimat af besøgstallet og en veludviklet forretningsmodel er afgørende for et økonomisk bæredygtigt museum, der har plads og rum til at skabe faglig værdi. Derfor skal et nyt museumsbyggeri baseres på grundige foranalyser og erfaringer«.

Fondene er blevet mere betydningsfulde i kulturlivet

Danmark har med sine ca. 14.000 offentlige og private fonde den uofficielle verdensrekord i fondsdannelse, og samtidig har vi en række meget store fonde, der i de senere har øget deres uddeling markant, så Danmark i dag har den største andel fondsstøtte per indbygger.

Ifølge Danmarks Statistik blev det smalle kulturområde bevilliget 2,5 mia. kr. i 2016, hvilket svarer til 18 procent af fondenes samlede bevillinger. Det gør Kulturområdet til fondenes næststørste støtteområde. Alene museerne blev bevilliget 1,3 mia. kr., hvilket svarer til 52 procent af fondenes samlede støtte til kulturområdet. Til sammenligning var statens og kommunernes museumsstøtte på henholdsvis 840 mio. kr. og 713 mio. kr. i 2016.

​............................................................................................................................................................................................................................

Læs mere

Sociale Medier #1 De uskrevne regler

​På sociale medier gælder en række uskrevne regler for, hvordan man bør opføre sig​

Læs mere

Sociale Medier #2 Sådan fungerer Facebooks algoritmer

Vil du have politisk opbakning til en konkret sag eller truer et politisk forslag din kulturinstitution?


Læs mere

​Tilmeld nyhedsbrev

logo - why

Carl Jacobsens Vej 16, Opgang 6, 4. sal, 2500 Valby

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104