Fundraising #1 Sådan tænker fondene

​Fondene har forskellige fundatser, men generelt minder fondenes forståelse om den, man møder på Christiansborg. Hvis du vil fundraise, skal du derfor lære at tænke politisk.

Af Lasse Marker, CEO Why Consulting

National identitet og demokratiske borgere

Fondene har overvejende en institutionel tilgang, hvor kulturen ses som et middel til at skabe en national identitet og sammenhængskraft. Mange fonde støtter derfor bevaring af kulturarven, men også projekter, der skaber lokale fællesskaber.

»Kulturlivet er en unik driver til at skabe lokale fællesskaber. Det er det, de helt små lokale museer med mange frivillige er eksperter i«, siger Jesper Nygård, direktør for Realdania.

For en fond som Ny Carlsbergfondet handler det også om at sikre, at danske kunstnere får en plads i verdenshistorien. Som en ny strategi er Ny Carlsbergfondet derfor begyndt at indkøbe dansk kunst, som doneres til anerkendte museer i udlandet.

Kultur er oplysning og dannelse

Fondene ser også kulturen som et oplysnings- og dannelsesprojekt. Ifølge Karsten Ohrt, formand for Ny Carlsbergfondet,har kunsten en »opdragende« og »dannende« funktion, der »skaber klangbund i mennesker«. Fondene deler derfor politikernes vision om at få kulturen ud til alle, og vi møder derfor det samme fokus på at få fat i ikke-brugerne, der skal ind på museerne og dannes.

»Fondene har stigende fokus på, om og hvordan museerne forsøger at nå forskellige publikumsgrupper«, siger Henrik Tvarnø, direktør i A.P. Møller Fonden og fortsætter:

»Vi opfordrer f.eks. gerne kunstmuseerne til at overveje, hvordan de bedst muligt tiltrækker børn og unge, når de vil lave en spektakulær særudstilling - hvis de ikke allerede selv har tænkt på disse grupper, som jo udgør en væsentlig del af det fremtidige besøgsmønster«.

På samme måde opfattes høj faglighed som en forudsætning for, at museerne kan løfte deres dannelsesopgave. Ifølge Karsten Ohrt er »høj faglig kvalitet« således »grundlaget for det hele«. Ligeledes ses den gode oplevelse som en måde at fange og fastholde brugernes opmærksomhed.

»Museerne er en kilde til viden, forundring og forståelse af vores eksistensgrundlag. Og det skal formidles gennem gode oplevelser«, siger Frank Rechendorff Møller, direktør Augustinus Fonden.

Det betyder ifølge Henrik Tvarnø, direktør A.P. Møller Fonden, at museerne i højere grad må se sig selv som en del af servicebranchen:

»Raison d’etre er brugerne. Det er derfor, at museerne er der, og det skal udmøntes i en stærk servicetankegang. De bedste kulturinstitutioner er blevet mere bevidste om publikum«.

Vi oplever derfor også, at fondene i stigende grad støtter forskellige projekter inden for formidling, publikumsudvikling og digitalisering.

Evalueringer kan sikre større effekt

I løbet af de seneste år har fondene fået større fokus på effekt. Der stilles derfor generelt større krav til, at ansøgerne kan sandsynliggøre den forventede publikumseffekt, samt fremvise en økonomisk bæredygtig forretningsmodel

​............................................................................................................................................................................................................................

Læs mere

Sociale Medier #1 De uskrevne regler

​På sociale medier gælder en række uskrevne regler for, hvordan man bør opføre sig​

Læs mere

Sociale Medier #2 Sådan fungerer Facebooks algoritmer

Vil du have politisk opbakning til en konkret sag eller truer et politisk forslag din kulturinstitution?


Læs mere

​Tilmeld nyhedsbrev

logo - why

Carl Jacobsens Vej 16, Opgang 6, 4. sal, 2500 Valby

Tlf. 42 75 51 16​

Why Consulting  |  CVR 37053104